Hoe typ je een Linkswijzende dubbele haak

Hoe typ je een guillemet linksWindows


Alt 174
Met de linker Alt toets en numeriek toetsenbord [?]
AltGr [
Met de Alt Gr-toets

Mac

Alt \ (werkt niet in MS word)
Met de Alt toets