Hoe het werkt

Een aantal methodes om letters met accenten te typen.
Windows: Methode I (alt codes), II (alt-gr codes), III (dode toetsen) en IV (kopieer en plak)
Mac: Methode IV (kopieer en plak) en V (Alt codes)

Methode I: Alt-codes

Een NL/BE toetsenbord met numeriek toetsenbord aan de rechterkant

Met alt-combinaties kun je met 3-5 toetsaanslagen -bijna- alle bestaande tekens typen.

Hoe typ je een alt code? Bijv. `Alt 130`?
Num Lock moet aan staan.
1. Houd de linker Alt-toets ingedrukt
2. Typ 1 op het numerieke toetsenbord
3. Typ 3 op het numerieke toetsenbord
4. Typ 0 op het numerieke toetsenbord
5. Laat de linker Alt-toets los. De é verschijnt.


Alt codes bij toetsenborden zonder numerieke toetsen

Ook zonder numeriek toetsenbord kun je alt-codes gebruiken.

1. Zoek de `function` of `fn` toets. Meestal is deze blauw of oranje gekleurd.
2. Zoek de knop met `num lock` er op. Meestal is deze dezelfde kleur als de Fn-toets.

• Hou de Fn-toets ingedrukt en druk eenmaal kort op de num lock toets.
• Voer de alt codes in met de toetsen die het numerieke toetsenbord vervangen. De `U` heeft in ons voorbeeld een 4.
• Schakel num lock weer uit door het nog een keer kort in te drukken.
• Laat de Fn-toets los.

Windows Alt codes geven soms andere tekens dan in het overzicht

CP 437
De alt codes zijn gebaseerd op de oude MS-Dos karakters, genaamd `code page 437`, of `MS-DOS Latin US`. Op sommige computers wordt echter regelmatig gekozen voor nieuwere, uitgebreidere karaktersets.

Mensen die uit het hoofd hebben geleerd dat bijvoorbeed Alt 227 pi (π) is, zullen het anders (omslachtiger) moeten gaan doen. Sommige letters staan nu ergens anders, terwijl andere helemaal niet meer gemaakt kunnen worden met de alt-methode.

Oplossingen

• Leer unicode in plaats van ansi code. `pi` is dan bijvoobeeld geen `227` maar `03C0`. Typ het vervolgens in via een programma zoals Unicode Input
• Gebruik de windows karaktermap (start>alle programma's>bureau-accesoires>systeemwerkset>speciale tekens)
• plak en kopier de karakters uit een lijst.

Methode II: Alt-Gr codes

Een NL/BE toetsenbord met een Alt Gr toets

Met Alt-Gr combinaties kun je met 2 toetsaanslagen een aantal veelgebruikte tekens typen.

Hoe typ je een Alt-Gr code? Bijv. `AltGr + e`?
1. Houd de `Alt Gr` toets ingedrukt
2. Typ e
3. Laat de AltGr toets los. De é verschijnt.


Tip: Extra combinaties maak je door ook nog de Shift-toets erbij in te drukken. Voorbeeld: Shift + Alt-Gr + e = É

Tip: Geen Alt Gr toets? Houd in plaats daarvan dan de Ctrl-toets én de Alt-toets ingedrukt. Voorbeeld: Ctrl + Alt + e = é

Methode III: `Dode toets` methode

Deze toetsen gebruikt u voor trema's en accenten

(Windows) Met deze toetsen kun je bijna alle tekens met trema's en accenten typen. Typ een " en er gebeurt niets. Typ er vervolgens een e achteraan en de ë verschijnt.

Hoe typ je een `ò` met de dodetoetsenmethode?
1. Typ ^
2. Typ o. De ô verschijnt.

1. Typ '
2. Typ o. De ó verschijnt.

1. Typ `
2. Typ o. De ò verschijnt.

1. Typ "
2. Typ o. De ö verschijnt.

1. Typ ~
2. Typ o. De õ verschijnt.


Tip: Dit werkt ook met hoofdletters.
Tip: Werkt het niet? Lees -en verander- je toetsenbordindeling

Methode IV: Kopieer en plak(Windows & Mac) Kopieer het gewenste teken. Ga naar de pagina waar u het in wilt voegen en plak het daar op de gewenste plek. ('Ctrl' + 'V' in Windows, 'Apple' + 'S' voor Macs.)

Methode V: Alt methode

De Alt-toets op een Mac-toetsenbord

(Mac) Met de Alt-toets op een Mac kun je accenten en andere tekens typen.

Hoe typ je een `ó` met de Mac?

1. Houd de Alt toets ingedrukt
2. Typ e. ('Alt' met een 'e' is de code voor ’)
3. Typ o. De ó verschijnt.


Zo typ je de andere accenten:

Accent Toetsen Letters
Grave Alt ` + de letter       À È Ì Ò Ù à è ì ò ù
Acute Alt e + de letter Á É Í Ó Ú á é í ó ú
Circumflex       Alt i + de letter Â Ê Î Ô Û â ê î ô û
Tilde Alt n + de letter Ã Ñ Õ ã ñ õ
Umlaut Alt u + de letter Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ ä ë ï ö ü ÿ


Vanaf versie Lion (10.7) kun je een klinker langer ingedrukt houden tot een lijstje met accenten verschijnt. Bijvoorbeeld voor de a: